Visie op muziekonderwijs

Muziek wordt door iedereen op andere levels ervaren. De een luistert er graag naar, de ander is in een uitvoerende vorm met muziek bezig en weer een ander gebruikt muziek als onderdeel van andere doelen. In alle lagen van onze samenleving is muziek te vinden, bij uiteenlopende gelegenheden, evenementen of gewoon ontspanning. Het is een kunstvorm die iedereen op zijn eigen manier beleefd. Na jaren van bezuinigingen zit het muziekonderwijs weer in de lift in Nederland!  Ik probeer in te zetten op de kracht en interesse van leerkracht en leerling. Als je werkt vanuit het oogpunt van iemands interesse, zal het vak beter aansluiten, meer inhoud krijgen en dieper geworteld worden.  Ik tracht op deze manier een blijvend verschil te kunnen maken in het muziekonderwijs wat ik kan aanbieden.

Vocale muziek in groepen

Zingen met groepen geeft energie! Samen werken naar een concert, wekelijks met elkaar musiceren en verder komen op zangtechnisch gebied, voor veel zanggroepen de normale gang van zaken. Door nieuwe inspirerende en eigentijdse werkvormen toe te passen, kunnen groepen anders werken met mij aan vocale muziek dan in een traditionele 'dirigenten rol'. 

Door te werken aan gedeelde verantwoordelijkheid (d.m.v. shared leadership) en vanuit de kracht van een groep te werken, probeer ik mijn werkvormen te relateren aan 'The Intelligent Choir' Filosofie. Hierin staan zingen en musiceren vanuit interne groove, niet altijd vastgelegde muziek uitvoeren (lees: improvisatie) door eigentijdse werkvormen centraal. Als we vocale muziek en alle kennis die daarbij komt kijken benaderen als speeltuin, waarin experimenteren met elkaar het doel is, zitten we minder op een theoretische benadering maar maken we muziek in het moment.